فصاحت

معنای لغوی: دارای چند معناست، مثل بیان و ظهور

معنای اصطلاحی: الفاظ روشن و آشکار که زود به ذهن تبادر و خطور می‌کند و به خاطر موقعیت خوب آن‌ها استعمالشان در میان نویسندگان و شعراء مأنوس و رایج است.

اقسام فصاحت:

فصاحت کلمه

فصاحت کلام

فصاحت متکلم

به بالای صفحه بردن